joi, 21 august 2008

Toti locatarii unui bloc sunt obligati sa suporte costurile de reparatii la acoperisul si subsolul comun!

Foarte multi consumatori care locuiesc la bloc, s-au adresat echipei de la http://www.asistentapentruconsumatori.ro/ intreband ce pot sa faca daca acoperisul comun este degradat si ei voir sa il repare insa ceilalti coproprietari refuza sa participe la aceste cheltuieli. Indiferent de modul in care a fost realizat acoperisul blocului de locuinte, toti locatarii blocului sunt obligeti sa contribuie cu o cota parte indiviza a platii reparatiilor acoperisului sau a terasei blocului in care locuiesc conform atat legislatiei vechi (Legea nr. 114 din 1996, Legea Locuintei), cat si Legii nr. 230 din 2007, care a intrat in vigoare la data de 23 august 2007. Aşadar, printre alte prevederi legale, începând cu intrarea ei in vigoare, reprezentanţii asociaţiilor de proprietari, în speţă, preşedintele, administratorul şi cenzorii pot fi traşi la răspundere pentru neîndeplinirea sarcinilor care le revin mai ales cu privire la reparatiile spatiilor comune, acoperisului sau subsolului comun. Marea problemă a celor care locuiesc la ultimul etaj dintr-un bloc este legată de starea precară a acoperişului, care este considerat spaţiu comun, la fel ca şi instalaţiile de apă sau cele termice din subsol sau de pe partile comune ale imobilului. În consecinţă, conform normelor legale toţi proprietarii dintr-un imobil ar trebui să se implice în repararea acestuia. Există cazuri în care locatarii chiar au simţul proprietăţii şi îşi dau interesul ca acesta să fie reparat sau chiar înlocuit. De partea cealaltă, sunt cei care nu dau doi bani pe acest aspect şi consideră că singurii răspunzători sunt cei care locuiesc la ultimul etaj. În ultima perioadă această situaţie a cam luat amploare, poate şi pentru faptul că disperaţi să le tot intre apa în casă, cei de la ultimul etaj s-au apucat să repare pe cont propriu acoperişul comun, în speranţa că vor recupera banii investiţi de la Asociaţia de Proprietari. Lucru care, de obicei, nu se întâmplă. În mare parte, vina aparţine preşedinţilor, administratorilor şi cenzorilor de asociaţie care, cu toate că sunt retribuiţi de locatarii din bloc, uită că au anumite obligaţii faţă de aceştia, şi implicit faţă de spaţiile comune. Acesti romani care au platit din propriul buzunar costurile de reparatie a acoperisului comun, pot sa cheme in judecata Asociatia de Proprietari, in solidar cu ceilalti coproprietari care au refuzat participarea la aceste costuri, si pe baza facturilor si devizelor de lucrari, pot obtine pe cale judecatoreasca obligarea acestora la plata diferentei care le-ar reveni conform numarului de apartamente din imobilul respectiv.
Preşedinţii, administratorii şi cenzorii pot fi amendaţi conform legii 230 din 2007 daca nu isi respecta atributiile care le revin. Noua lege prevede contravenţii serioase faţă de cei răspunzători care nu iau măsurile necesare pentru repararea şi menţinerea în stare de siguranţă a acoperişurilor şi nu numai. Amenda aplicată în astfel de cazuri este de la 500 RON la 3000 RON. Constatarea acestor contravenţii se aplică celor vinovaţi de către reprezentanţii Inspectoratului de Stat în Construcţii, primari sau reprezentanţii acestora la sesizarea oricărei persoane interesate. Mai mult de atat , noua lege prevede că proprietarii membri ai asociaţiei de proprietari au obligaţia să aprobe şi un fond de reparaţii anual, necesar pentru repararea şi îmbunătăţirea proprietăţii comune. Potrivit legii, comitetul executiv va pregăti şi va prezenta adunării generale suma anuală necesară pentru constituirea sau completarea acestui fond, care se alimentează în avans, în tranşe lunare egale, prevăzute în lista de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari. Plăţile pentru repararea şi îmbunătăţirea proprietăţii comune se vor face din fondul de reparaţii.Mai mult, art. 46 din lege prevede că toţi proprietarii au obligaţia să plătească lunar, conform listei de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribuţie ce le revine la cheltuielile asociaţiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociaţia de proprietari, pentru constituirea fondului anual de reparatii la spatiile comune ale imobilului.
Sursa : www.urbaniulian.ro

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice. Comentarii

Prevederi confuze si interpretabile in cazul Legii nr. 51/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si al Legii nr. 230/2007 cu modificarile si completarile ulterioare in aplicarea penalitatilor? Termene diferentiate de plata pentru furnizorii de utilitati si beneficiarii acestor servicii? Incapacitate de plata in cazul asociatiilor de proprietari prin nerespectarea datei scadentei atit de catre furnizori, cit si de catre beneficiari? De unde provin sumele de bani cu care asociatia plateste penalitatile la facturile neonorate? Cine se face vinovat de acumularea de penalitati in cazul in care beneficiarii isi platesc datoriile in termenul legal afisate pe listele de plata?
In conformitate cu prevederile art. 3 litera i din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, cu modificarile si completarile ulterioare, cheltuielile asociatiei de proprietari constau in cheltuieli sau obligatii financiare care sint legate de exploatarea, reparatia ori intretinerea proprietatii comune, precum si cheltuieli cu serviciile de care beneficiaza proprietarii si care nu sint facturate individual catre proprietatile individuale. Cu alte cuvinte, discutam despre doua categorii de cheltuieli - de intretinere a condominiului si de prestare de servicii din partea furnizorilor. Daca cele dintii ar trebui cuantificate potrivit nevoilor si intereselor proprietarilor condominiului de catre asociatia de proprietari prin structurile sale abilitate, cele din urma se cuantifica direct de catre furnizor prin emiterea unei facturi continind contravaloarea serviciului prestat (alimentare cu apa, salubrizare, energie termica etc.).
Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice stabileste ca facturile pentru serviciile furnizate/prestate se emit cel mai tirziu pina la data de 15 a lunii urmatoare celei in care prestatia a fost efectuata, iar plata se va face de catre beneficiarii serviciilor de utilitati publice in termenul de scadenta de 15 zile lucratoare de la data primirii facturilor.
Termenul de scadenta privind plata facturii se ia in calcul incepind cu data primirii facturii, urmind ca ulterior sa inceapa sa curga penalitatile.
Desigur ca legiuitorul a prevazut in art. 42 alin. 10) ca neachitarea facturii de catre utilizator in termen de 30 de zile de la data scadentei (adica incepind cu a 16-a zi) atrage penalitati de intirziere care incep sa curga cu prima zi dupa data scadentei, urmind ca acestea sa fie aplicate la implinirea termenului.
Asociatia de propietari are obligatia afisarii listelor de plata intr-un termen rezonabil, care sa permita achitarea de catre beneficiar a contravalorii serviciilor oferite, respectiv cele doua categorii de cheltuieli. Termenul de plata este de 20 de zile calendaristice. Daca la implinirea acestui termen proprietarul nu a achitat suma afisata, incep sa curga penalitati de 0,2% pentru fiecare zi de intirziere si care se vor aplica, adica se vor cuantifica si materializa pe listele de plata la expirarea celor 30 de zile, astfel cum rezulta din prevederile art. 49 alin.1) din Legea nr. 230/2007 cu modificarile si completarile ulterioare.
In ceea ce priveste fondul din care asociatia achita penalitatile calculate de furnizorul de utilitati, raspunsul vine din prevederile art. 49 alin. 3) din Legea nr.230/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv sumele rezultate din aplicarea penalitatilor de intirziere vor face obiectul fondului de penalitati al asociatiei de proprietari si se vor utiliza numai pentru plata penalizarilor impuse asociatiei de proprietari de catre terti si pentru cheltuieli pentru reparatiile asupra proprietatii comune sau alte cheltuieli de natura administrativa.
In conformitate cu dispozitiile anterior mentionate, rezulta ca in intervalul 1 - 15 al fiecarei luni furnizorii de utilitati vor emite facturile, adica, de exemplu, un furnizor poate emite o factura pe 1, iar altul pe 14 a fiecarei luni. Ceea ce inseamna ca asociatia ar putea afisa listele de plata cel mai devreme pe data de 16 a fiecarei luni. In aceasta situatie, printr-un calcul simplu, avind in vedere termenul de 15 zile lucratoare in interiorul caruia asociatia ar trebui sa plateasca facturile, automat se va depasi scadenta si invariabil vor incepe sa curga penalitati, intrucit termenul de 20 de zile calendaristice pe care il are la dispozitie beneficiarul pentru a plati sumele afisate nu poate acoperi perioada de facturare impusa de furnizor. Concluzia: ori asociatia are un fond din care plateste facturile scadente inainte de termenul pina la care pot plati beneficiarii, ori incep sa curga penalitatile. Insa, in acest din urma caz, beneficiarul nu se poate face vinovat de neachitarea facturilor in termen si atunci nu se justifica plata penalitatilor de catre acesta.
Date fiind cele expuse, consideram ca, in lipsa unor modificari legislative concrete care sa uniformizeze aceste termene prevazute in cele doua acte normative, consideram oportuna o initiativa fie din partea autoritatilor competente pentru inlaturarea acestor discrepante, fie din partea asociatiilor de proprietari, cu atit mai mult cu cit unii dintre furnizorii de utilitati practica un sistem de penalitati care cresc pina la implinirea termenului de 30 de zile, iar altii nu aplica penalizari decit dupa implinirea acestui termen, ceea ce, conform legii, ar fi ilegal.
Sursa : www.ziaruldeiasi.ro

Legea privind performanta energetica a cladirilor, legea nr. 372/2005

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro] Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1144 din 19/12/2005. Intrare in vigoare: 01.01.2007
Capitolul I - Dispozitii generale
Art. 1Scopul prezentei legi este promovarea cresterii performantei energetice a cladirilor, tinandu-se cont de conditiile climatice exterioare si de amplasament, de cerintele de temperatura interioara si de eficienta economica. Art. 2Prezenta lege stabileste conditii cu privire la: a) cadrul general al metodologiei de calcul privind performanta energetica a cladirilor; b) aplicarea cerintelor minime de performanta energetica la cladirile noi; c) aplicarea cerintelor minime de performanta energetica la cladirile existente, supuse unor lucrari de modernizare; d) certificarea energetica a cladirilor; e) verificarea tehnica periodica a cazanelor si inspectarea sistemelor/instalatiilor de climatizare din cladiri si, in plus, evaluarea instalatiilor de incalzire la care cazanele sunt mai vechi de 15 ani…citeste mai departe

Modificarea legii 230/2007: mansardele locuintelor se fac cu aprobarea asociatiei de proprietari

Un nou act normativ ar putea schimba regulile constructiei de mansarde in ansamblurile de locuinte unde functioneaza asociatii de proprietari.
Proiectul de lege are in vedere in mod deosebit lucrarire de supraetajare si /sau de mansardare a imobilelor. Astfel, art. 16 din legea 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari urmeaza sa primeasca un nou subpunct, potrivit caruia: “Lucrarile de supraetajare si/sau mansardarea unui imobil in vederea crearii de noi unitati de locuit de folosinta privata, se realizeaza de catre asociatie daca decizia este aprobata de 2/3 dintre membrii asociatiei si de toti proprietarii locuintelor aflate la ultimul etaj al imobilului.”
Aceasta modificare este insa incompleta, deoarece nu reglementeaza situatia terasei blocului, care potrivit actualelor reglementari, nu va intra in proprietatea persoanelor care construiesc mansarda sau noul etaj, ci va ramane in coproprietatea indiviza a tuturor proprietarilor din respectivul imobil.
Proiectul de lege a rezultat in urma unei ample lucrari de analiza si sinteza a legislatiei europene, realizat de echipa de experti a IIBW - Institute for Real Estate Construction and Housing Ltd., firma selectata prin licitatie, care au realizat studiul “Implementarea standardelor europene in legislatia din domeniul locuiri in Romania. Cercetare prenormativa”.
Prin Ordinul 441/25.06.2007 al ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor a fost constituit grupul tehnic de lucru pentru analizarea si avizarea, pe faze de elaborare, a lucrarii mai sus mentionate, la care au participat specialisti din domeniu reprezentanti ai ministerelor, din institutii de cercetare, Liga Asociatiilor de proprietari Habitat.
Sursa: www.infolegal.ro

miercuri, 20 august 2008

EXPERTIZA CONTABILA PENTRU RECUPERAREA PREJUDICIILOR

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (C.E.C.C.A.R.)
Dacă hotarâţi să apelaţi la serviciiile unui Expert Contabil, trebuie să ştiţi că alegerea acestuia o puteţi face direct, apelând la Corpul Experţilor Contabili din România:


Expertiza Contabilă este mijlocul legal folosit ca probă în justiţie, prin care se poate demonstra un prejudiciu pecuniar produs unui proprietar sau Asociaţiei de Proprietari, de către Administrator, Preşedintele ales, Comitetul executiv sau Comisia de cenzori. Expertiza Contabilă pentru a fi recunoscută in justiţie, poate fi efectuată doar de un Expert Contabil autorizat de Corpul Experţilor Contabili.
Este important ca obiectivele Expertizei Contabile să stabilească în fapt următoarele:
• verificarea gestiunii Administratorului din care să rezulte sumele încasate, destinaţia acestora şi plăţile efectuate • verificarea efectuării de Administrator a înregistrărilor legale în contabilitatea Asociaţiei • verificarea tuturor Registrelor prevăzute de lege pentru Asociaţiile de Proprietari, • dacă au fost evidenţiate şi achitate obligaţiile către Stat rezultate din activitatea contabilă a Asociaţiei • verificarea încasării şi achitării CASS-ului de către Administrator • verificarea respectării normelor legale în vigoare în ceea ce priveşte avizele şi aprobările necesare Administratorului pentru efectuarea plăţilor curente, a cheltuielilor necesare sau urgente ale Asociaţiei, respectarea plafonului de Casă cu privire la lichidităţi şi cu privire la efectuarea plăţilor către furnizorii de servicii prin Contul C.E.C./Bancar al Asociaţiei, legalitatea perceperii unor sume de bani de către Administrator, membrilor Asociaţiei • verificarea legalitatii calculului, efectuat de Administrator în stabilirea cotei de plată la întreţinere sau a penalităţilor, operat în lista de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile Asociţtiei de Proprietari - "Lista întreţinere - luna ...."; • recalcularea listelor de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile Asociaţiei de Proprietari în cazul în care se constată nerespectarea legislatiei în vigoare cu privire la distribuirea cheltuielilor, şi stabilirea cu exactitate a sumelor datorate de membrii Asociaţiei • determinarea cauzelor perceperii de către furnizorii de servicii a unor sume penalizatoare, cuantumul penalităţilor achitate în perioada menţionată şi cine se face vinovat de producerea lor • verificarea tuturor sumelor încasate în numerar de Administrator, confruntându-se copiile chitanţelor cu Registrul de Casă • verificarea tuturor plăţilor curente efectuate de Administrator către furnizorii de servicii, legalitatea lor, şi dacă în condiţiile în care Asociaţia având de plată mari restanţe/penalităţi la plata furnizorilor, Administratorul a efectuat cheltuieli care nu erau urgente sau necesare, sau a păstrat banii în Casă fără a plăti furnizorii de servicii, sau nu a respectat ordinea de plată către furnizorii de servicii; • regăsirea în evidenţele Asociaţiei a unor plăţi mai mari/mici decât sumele încasate în perioada respectivă; • stabilirea prejudiciului cauzat Asociaţiei de Proprietari sau membrilor acesteia şi persoanele care se fac vinovate de nerespectarea dispoziţiilor legale avute în vedere:
Pentru a veni in sprijinul Dvs, consultaţi siteul Corpului de Expertiza Contabilă din România, pentru a stabili contactul cu oricare din filialele sale teritoriale.

SE REGLEMENTEAZA MANSARDAREA BLOCURILOR

Potrivit unui proiect al Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor care va modifica legea asociatiilor de proprietari, supraetajarea si mansardarea imobilelor va putea fi realizata cu aprobarea a doua treimi dintre membrii asociatiei de proprietari si cu acordul tuturor proprietarilor apartamentelor de la ultimul etaj. Actul normativ vine sa modifice legea actuala, care nu are prevederi clare in acest domeniu.

Propunerea legislativa este necesara pentru a permite reabilitara si mansardarea blocurilor de locuinte. Ulterior legea va reglementa initierea lucrarilor si instrainarea cotei parti indivize, aferenta proprietatilor individuale din terasa blocului. Intrucat realizarea mansardarii nu se face de catre asociatia de proprietari, iar spatiile de locuit construite astfel nu devin proprietate a asociatiei, modificarea legislatiei permite reglementarea situatiei proprietatii terasei pe care se va construi mansarda.

De asemenea, proprietarii trebuie sa stie ca prin programul de reabilitare termica a blocurilor, Guvernul pune la dispozitie resurse financiare importante pentru investitii. Proiectul legislativ se afla in dezbatere publica, pe site-ul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, pana in 14 august.

Perlele administratorilor de bloc

Administratorul. Ce fel de om este administratorul? Unii sunt scrupulosi si enervanti, iar altii sunt simpatici prin ceea ce fac si "comunica" locatarilor. Anunturi de genul "astazi sunt in concediu", "maine se face deratizarea, va rog deschideti" sau "angajez femeie de serviciu" sunt lipite pe fiecare usa de bloc. Nimic neobisnuit, dar, din cand in cand, ne "izbim" si de perle.Nu de putine ori ne-a fost dat sa citim "instiintari" si "note" amuzante, semnate de sefii de asociatie, de administratori sau chiar de locatari. Incoerenta logica, dezacordurile sau greselile gramaticale sunt la ordinea zilei in aceste anunturi. Citez:"Stimati proprietari! Persoanele care isi citesc singuri indexul de apa calda la apometru, il depun singuri la Administratia bl P 10, numai in perioada lunara - intervalul 20-30 ale fiecarei luni"E limpede ce trebuie sa fac cu indexul de apa calda pe care-l citesc singur, dar cu apa rece cum ramane?Uneori, se intampla ca aceeasi cheie sa se gaseasca la mai multi vecini si in mai multe locuri: la Rodica si la administrator, precum si in hol sau la subsol. Daca cineva s-ar potrivi anuntului de mai jos, cu siguranta n-a gasit cheia cu pricina (din prima)."Nota, cheia se afla la ap 277 parter HOL, ap. 39, etaj I (Rodica) si instalator bloc, sc. III (biblioteca) subsol".Situatia este la fel de neclara si cu balanta contabila. In principiu, ea exista din moment ce s-a incercat "intrarea in posesia actelor", dar nu a fost totusi intocmita, desi a fost verificata...curat Caragiale!"COMUNICARE, stimati proprietari, va aducem la cunosinta ca in urma unei prime verificari si incercari de a intra in posesia actelor contabile s-a constatat ca incepand cu anul contabil 2005 balanta (situatia contabila) lunara nu a fost inchisa, Comitetul de proprietari"Nici vecinii nu se lasa mai prejos, mai ales cand o picatura de superglue (sau alt adeziv de marca care lipeste pe moment) le baga masina nemteasca in service."In atentia senilului retardat mintal care pune superglue (picatura) pe masinile din fata blocului atunci cand masina este parcata mi-ai facut paguba de 2000 lei la Opelul cu nr B 53 CHG iti doresc sa ai parte de 20 de ani plini de: boli, tragedii, liniste ca in iad, Romeo".Anunturi in genul celor de mai sus se gasesc oriunde, nu doar in scarile de bloc. Nota interna de mai jos se afla postata intr-un hypermarket din Capitala si a ramas "la locul ei" de cel putin un an si jumatatese. "1.Panotajele si semnalistica - nu se deplaseaza,rupe,modifica,inlocui de la locul fixat initial, doar cu anuntarea si aprobarea conducerii si serviciului situatii urgenta; Extinctoarele - nu se modifica locatia, nu se utilizeaza sub o alta forma decat aceea de interventie la incendiu,orice modificare se face doar cu anuntarea si aprobarea conducerii si serviciului situatii urgenta; !!Nerespectarea dispozitiilor 1 si 2 are ca urmari sanctionarea celor in cauza".
Sursa: Ziare.com

Modernizari pe banda rulanta

Sute de blocatari si-au modernizat, in ultimii ani, apartamentele. Multi au preferat sa o faca ilegal, dupa ce s-au incurcat in hirtii pentru care erau nevoiti sa umble luni de zile. Pina si autoritatile le dau dreptate, cu jumatate de gura, oamenilor care au preferat sa riste o amenda de pina la un miliard de lei vechi.
Pereti sfarimati cu noapte-n cap
Presati de timpul ramas la dispozitie, stranierii pornesc “motoarele” la primele ore ale diminetii. Disperati, vecinii treziti de ciocanele rotopercutoare isi varsa nervii pe cei care le deranjeaza linistea matinala. “Nu-i nici macar ora 7 si v-ati apucat de rupt peretii. Un pic de respect pentru cei care se odihnesc”, se aude dintr-un bloc. Replica a venit imediat ce zgomotul s-a oprit. “Ce vrei, ma? Eu incep treaba la 7 si nu ma intereseaza de altu’”, zice muncitorul deranjat ca cineva i-a stricat ziua. Dupa o repriza de injuraturi si amenintari, linistea s-a restabilit in cartier pina in jurul prinzului.
Vecinii trebuie sa isi dea acordul
Pe linga acordurile oficiale, locatarul are nevoie pentru obtinerea autorizatiei finale de acordul vecinilor si al Asociatiei de proprietari. Lucru, nu intotdeauna simplu. “Am început modificarile in casa cam in acelasi timp cu demersurile legale, pentru ca stiam ca dureaza prea mult. Dar nu mi-am imaginat niciodata ca problema cea mai mare o sa o am cu vecinii”, spune un blocatar. I-a aratat sefului de scara ce urmeaza sa fac in apartament, dar tot nu a fost de acord. Nu am obtinut decit acordul a vreo 20 de vecini, din 50 de apartamente. Într-un final, le-am spus ca nu imi pun decit gresie si faianta, ca nu mai am bani de alte modificari, asa ca am abandonat demersurile legale”. Si el, ca sute de blocatari, si-a darimat insa zidurile care il incomodau si este pasibil de amenda.
Amenzi de pina la 100.000 de lei
Potrivit Legii Locuintei, reprezentantii asociatiilor de proprietari sint obligati sa verifice, periodic, lucrarile cu caracter constructiv ce se intreprind in apartamente si a informa organele abilitate despre eventualele incalcari ale Legii privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor. Inspectorii in constructii nu pot constata abateri decit la sesizarea locatarilor. “De obicei, locatarii sint cei care ne spun ca se fac lucrari. Din cauza posibilitatii producerii unui cutremur, oamenii se sperie si ne anunta”, a precizat un inspector din cadrul Inspectoratului pentru Siguranta in Constructii. Amenda in cazurile in care se descopera lucrari facute fara autorizatie este cuprinsa intre 1.000 si 100.000 de lei.

Bucurestenii isi reclama administratorii, presedintii asociatiilor de bloc si vecinii

Bucurestenii sunt din ce in ce mai nemultumiti de administratorii de bloc, presedintii asociatiilor de locatari sau de vecini. Lunar, ei depun 6.000 de plangeri impotriva acestora, cel mai des fiind reclamate delapidarile si umflarea cheltuielilor la intretinere. Inspectorii primariei se plang ca nu pot face fata plangerilor si asta mai ales din cauza legii care reglementeaza organizarea asociatiilor de proprietari, care spun ei, favorizeaza abuzurile. Locatarii reclama, cel mai adesea, comportamentul abuziv al presedintilor si administratorilor de bloc sau modurile in care sunt facute listele de intretinere. Scandalurile intre vecini, in schimb, izbucnesc atunci cand se produc inundatii sau cand in unele apartamente se fac lucrari de reparatii fara autorizatie.Acestea sunt, insa, neregulile cel mai usor de verificat. Inspectorii primariei sunt pusi in dificultate abia cand vine vorba de nereguli financiare.
Un reprezentant al asociatiilor de proprietari a declarat, citat de Antena 3, ca, de multe ori, cand are control, conducerea blocului ba refuza sa prezinte actele, ba ii anunta pe locatari ca demisioneaza. Se convoaca o adunare generala, se alege un nou administrator caruia nu i se poate reprosa ce au facut cei vechi, faptele ramanand astfel nesanctionate. In plus, in legislatie nu sunt prevazute sanctiuni pentru cei care refuza sa prezinte documentele solicitate pentru verificari. Zilnic la administratia locala sunt inregistrate peste 200 de plangeri, insa numai 40 dintre acestea se confirma. Inspectorii primariei spun ca actuala lege care reglementeaza organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari este una neclara si favorizeaza abuzurile.

Sursa : www.antena3.ro

Asociatiile de proprietari si firmele de cablu

In ultima vreme tot mai multe societati care furnizeaza servicii de internet vin si isi monteaza retelele de cablu pe fatada blocului si in interiorul acestuia, pe casa scarii, gaurind peretii din interior si exterior.
De multe ori, firmele nici nu mai exista, insa raman cablurile, casutele montate de acestea, precum si gaurile din pereti, ramanand ca reparatiile sa fie efectuate de Asociatia de Proprietari.
Asociatia de Proprietari poate solicita plata unei chirii din partea acestor societati comerciale si incheierea unui acord in baza caruia sa se faca lucrarile de montare a instalatiilor si cablurilor pentru internet.
Asociatia de Proprietari este cea care se ocupa de buna administrare a condominiului, adunarea generala a acesteia, formata din toti proprietarii de apartamente, putand lua decizii in acest sens. Prin urmare, Asociatia de proprietari este in dreptul sau de a solicita incheierea unui contract cu fiecare societate comerciala ce doreste sa furnizeze servicii de internet sau de orice fel, ce presupune instalarea de retele de cabluri si alte accesorii. Conditiile intelegerii se stabilesc prin negociere, cu fiecare societate in parte. Necesitatea incheierii unui contract este mai mare in cazul in care nu exista beneficiari ai serviciilor respective, proprietatea comuna servind doar pentru accesul catre alte scari de bloc.

Statul, obligat să-şi întreţină sediile de la bloc

Aproape în fiecare bloc din România există cel puţin un apartament sau un spaţiu la parter aflat în proprietatea statului (primărie, minister, agenţie etc.). Acest proprietar, în loc să fie un exemplu pentru toţi ceilalţi, creează foarte multe probleme locatarilor, în sensul că nu plăteşte la timp întreţinerea pentru apartamentele statului. Astăzi, vă prezentăm câteva aspecte legislative care reglementează această problemă.
1.Conform Legii 230/2007, statul, ca proprietar, are aceleaşi drepturi şi obligaţii ca oricare alt proprietar din bloc, fie că acesta este persoană fizică ori juridică. Statul nu are alte legi sau norme după care să funcţioneze pentru acest aspect, iar funcţionarii publici trebuie să aplice ca atare, fără discriminare, legile existente în materie, care sunt aceleaşi pentru toţi proprietarii.
2.Instituţiile de stat au obligaţia să mandateze persoane fizice sau juridice pentru a colabora cu asociaţia de proprietari. Proprietarul stat, atunci când aruncă problema în sarcina chiriaşului, dă dovadă de neglijenţă şi abuz în serviciu. Chiriaşul nu are nici un raport juridic cu asociaţia de proprietari.
3.Obligaţia plăţii întreţinerii aparţine proprietarului, adică statului român. Acesta trebuie, în obligatoriu, trecut în lista de plată lunară şi nu scutit de la plata obligaţiilor legale, aşa cum se întâmplă de foarte mulţi ani. Neplata întreţinerii face ca statul român să devină restanţier, acestuia să i se aplice penalizări, dacă asociaţia are un sistem propriu de penalizări, să fie acţionat în justiţie şi, în final, executat silit.
4. În cazul apartamentelor de stat închiriate, raporturile juridice ale proprietarului stabilite de comun acord cu chiriaşul prin contractul de închiriere, precum şi nerespectarea obligaţiilor contractuale de către chiriaş nu absolvă proprietarul stat de la obligaţiile sale faţă de asociaţia de proprietari.
5. Atunci când apar probleme din cauza chiriaşilor, statul, în calitate de proprietar, prin funcţionarii publici cu atribuţii în acest scop, are obligaţia să intervină şi să reglementeze de urgenţă situaţia apartamentului sau a chiriaşului, la sesizarea administraţiei asociaţiei de proprietari.
6.Starea tehnică a apartamentelor închiriate de stat, în marea lor majoritatea, este deplorabilă. Acest aspect îi afectează pe ceilalţi proprietari şi creează mari probleme şi cheltuieli nejustificate asociaţiei de proprietari. Statul are obligaţia, conform legii, să intervină, să repare ori să oblige chiriaşul, conform contractului de închiriere, să refacă apartamentul, inclusiv să plătească prejudiciile create celorlalţi proprietari sau asociaţiei de proprietari.
7. Proprietarul stat poate fi sancţionat cu amendă dacă nu execută lucrări de întreţinere, reparaţii sau de înlocuire a elementelor de construcţii şi instalaţii aflate în proprietatea sa individuală, dacă aceasta este de natură să aducă prejudicii celorlalţi proprietari.
8. Statul în calitate de proprietar, prin reprezentant legal, are dreptul să participe la adunarea generală a proprietarilor, să propună, să dezbată, să aleagă şi să fie ales. De asemenea, se poate implica, activ şi concret, în activitatea asociaţiei de proprietari.

Sursa: www.click.ro

Administratorii începători vă pot duce la faliment

Dacă v-aţi întrebat de ce blocul în care locuiţi arată mereu jalnic, de ce vi se cer atât de mulţi bani pentru reparaţii care nu au loc sau care e motivul pentru care costul întreţinerii este mai mare decât în alte părţi, atunci aveţi motive să credeţi că asociaţia nu este condusă de oameni profesionişti. Radu Opaina, specialistul Click!, ne spune cine este de vină şi cum poate fi îndepărtat.
Multiplele probleme din blocuri sunt cauzate în mare parte de administratorii nepricepuţi, care lucrează împotriva intereselor acestora.
Ei au pe mână banii asociaţiei şi răspund de lucrările de reparaţii şi de relaţia cu furnizorii de servicii.
Dacă nu folosesc aceste resurse în interesul asociaţiei, proprietarii vor avea de suferit.
Întrucât mulţi nu ştiu cum poate fi demis un administrator incompetent, vă spun îndată cum puteţi face acest lucru, simplu şi fără costuri:
1. Administratorul nu e angajat de adunarea generală a proprietarilor. Adunarea generală stabileşte doar nivelul maxim pentru plata administratorului. Administratorul e angajat de comitetul executiv reprezentat prin preşedinte. Astfel, demiterea o poate face numai comitetul executiv prin preşedinte, în baza unei decizii scrise.
2. Dacă se constată că administratorul nu îşi face treaba, mai ales atunci când cel puţin trei proprietari reclamă, preşedintele are obligaţia să convoace comitetul executiv pentru a se lua o decizie cu privire la activitatea acestuia.
3. Dacă preşedintele nu ia nici o măsură, atunci membrii comitetului executiv trebuie să se întâlnească într-o şedinţă şi să ia o decizie cu privire la administrator şi cu privire la neimplicarea preşedintelui.
4. Dacă nici membrii comitetului executiv nu acţionează, înseamnă că fac parte din grupul de interese personale condus de administrator împreună formând o mică “mafie de bloc”. În acest caz, proprietarii, minimum 20% din total, trebuie să acţioneze şi să schimbe atât comitetul executiv, cât şi preşedintele, după care noul comitet executiv va angaja un alt administrator. Dacă jumătate plus unul dintre proprietari semnează pentru adunare generală extraordinară, înseamnă că proprietarii au ales o nouă conducere. Dacă nu se adună semnăturile minim necesare, atunci situaţia rămâne neschimbată.
5. Proprietarii care fac acest demers se pot lovi de nenumărate tertipuri ale celor vizaţi, care vor încerca să împiedice acţiunea. Cu siguranţă vor folosi argumente de genul “nu avem pe cine pune în loc” sau “numai adunarea generală poate să schimbe administratorul”, în scopul de a demoraliza şi dezarma iniţiatorii. Aveţi grijă, însă pe cine aveţi de partea dumneavoastră.
Iată ce au de făcut
Administratorii gestionează fondurile materiale şi băneşti ale asociaţiei, se ocupă de reparaţii în bloc, negociază direct cu furnizorii de servicii sau firmele de construcţii contractele de lucrări, urmăresc modul în care proprietarii îşi îndeplinesc obligaţiile la bloc. Răspunderea lor este foarte mare în cadrul asociaţiei pe care o pot falimenta, prin urmare aveţi tot dreptul să le cereţi socoteală, ne-a spus Radu Opaina.

Sursa: www.click.ro